Metrobuss over Leangbrua gjør at biltrafikken må begrenses betydelig

Metrobusstrafikk over Leangbrua fra august 2019 stiller politikere overfor et vanskelig valg. Brua må enten gjennom en kostbar utvidelse eller så må biltrafikken begrenses betydelig.

Fire kjørefelt. Dagens Leangbru har to kjørefelt i hver retning med blandet trafikk med både busser og anner trafikk, og med sykkelvei med fortau på hver side. 

Leangbrua, som ble åpnet i 2014, er tverrforbindelsen mellom Strindheim og Lade og trafikkeres daglig av 15 000 kjøretøyer. Fra 3. august om to år skal opp til 22 metrobusser i timen på linje 2 fra Heimdal via Lade til Skovgård passere over brua.