Vår datter (17) ønsker å sette inn brystproteser. Kan hun gjøre dette uten vår godkjenning?

Foreldrene er uenig i datterens ønske om å foreta plastiskkirurgi hos privat helsetjeneste.

Datteren ønsker en plastisk operasjon, men foreldrene er uenige. (Illustrasjonsfoto)  Foto: SCANPIX

Vår datter har tidligere hatt spiseproblemer og vært undervektig lenge med det resultat at hennes kropp ikke har utviklet seg som jevnaldrende. Hun er nå blitt tilnærmet frisk og normalvektig for høyde og alder. Hun ønsker seg imidlertid en mer feminin kropp og planlegger derfor å sette inn brystproteser.  Vi foreldre er sterkt uenige i at dette er nødvendig og at hun kan bestemme dette selv.  Hun sier hun kan gjøre dette da hun er over den «helserettslige» myndighetsalder som er 16 år. Stemmer dette?