Nord-Trøndelag på elg-toppen:

Her kan du se hvor mye elg som skytes i de forskjellige kommunene

Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i fjor var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr.

Hedmark og Nord-Trøndelag er de viktigste elgfylkene i Norge. Fram til 1970-tallet fulgte fellingstallene i disse to fylkene hverandre tett, med Hedmark liggende litt over Nord-Trøndelag. Men siden har Hedmark opplevd store svingninger i tallene, mens Nord-Trøndelag har hatt stabil vekst.