La bekken i rør midt i gytinga

Veiprosjekt truer sjøørret i Gaulavassdrag

Fiskeeksperter raser mot Statens vegvesen etter inngrep som stopper gyteklar sjøørret.

Opp gjennom dette røret kommer ikke fisken seg på egen hånd. Den blir stående nedenfor røret og vil til slutt gå tilbake dit den kom fra for å prøve og finne egnede gyteområder.  Foto: Morten Andre Bergan

- Her er det noen som ikke har gjort, eller ikke kan, jobben sin. Dette er en gedigen tabbe!