Trondheim kommune:

Leder får refs for journalsnoking

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener en kommunal leder i Trondheim skal ha snoket i pasientjournaler.

Tillit: Folk skal kunne stole på helsepersonell, og uvvedkommende skal ikke lese i pasientjournaler, sier Inger Williams, stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 

– Alvorlig lovbrudd, konkluderer fylkeslegen.