Beboerne i denne bydelen betaler for en av verdens største kunstpriser

Festeavgiften fra drøyt 90 festetomter fra Lillegårdsbakken og langs Nidelven mot Øya er grunnlaget for Lorck Schive Kunstpris som er på 1,1 millioner kroner.

Trondheim 27. september 2017 Anita og Ronald Brevik bor i Vollafallet 7 og er med å finansiere LORCK SCHIVES kunstpris, som er Europas største kunstpris. 

Trondhjemmeren Christian Lorck Schive og hustruen Marine Sophie Wille eide en rekke eiendommer, og i 1878 var de ikke snauere enn at de opprettet et legat for kunstnere basert på inntekten fra disse eiendommene. I dag er legatet kjent som Lorch Schive kunstpris.