Kontrovers på to hjul

Først var det hestene som ble skremt. Siden forstyrret den både fotgjengere og bilister. Diskusjonen rundt sykkelens rolle i samfunnet begynte tidlig.

På to hjul: – Det mest påfallende er hvordan kontroversen med sykkelen har gått som en rød tråd gjennom hele dens historie. Det er snakket om sykkelen på forskjellige måter, men det har alltid vært noe som har gjort sykkel og syklister omdiskutert, sier Magne Brekke Rabben. Han har skrevet boka «Sykkelens historie i Norge» og står i sykkelboden med sin gamle DBS Touring. 

– Sykkelen er fremdeles kontroversiell, og den har et problem med å finne en skikkelig plass i trafikken, sier historiker Magne Brekke Rabben.