Folk:

Harde bud og godt samhold på Lilleby under krigen

Den russiske krigsfangen som ble skutt og hengt opp i fangeleiren de passerte på skoleveien. Lærerinna som tok mat fra elevene. Og, ikke minst, skammekroken.

7A ved Lilleby skole i 1947: Første rekke fra venstre: Frk. Fossum (engelsklærer), Alf Sandberg (klasseforstander), Øren (overlærer), Arnljot (lærer). Andre rekke: Odd Dahl, Finn Arnesen, Karl Edvardsen, Olaf Stålby, Kristian Knudsen, Odd Rønning. Tredje rekke: Kato Lunde, Odd Nordvik, Fritz Rambech, Einar Torgersen, Håkon Berg, Erling Næss. Fjerde rekke: Kjell Hagen, Tor Simonsen, Asbjørn Bostad, Tor Eriksen, Arild Strand. Femte rekke: Gunnar Koch, Bjørn Kvarme, Georg Strand, Georg Høgsten, Arnfinn Tømmervold, Odd Koch og Sverre Schjevik.  Foto: Privat

Minnene er mange for guttegjengen som nylig feiret at det er 70 år siden de gikk ut av folkeskolen.