Folk:

Harde bud og godt samhold på Lilleby under krigen

Den russiske krigsfangen som ble skutt og hengt opp i fangeleiren de passerte på skoleveien. Lærerinna som tok mat fra elevene. Og, ikke minst, skammekroken.

7A ved Lilleby skole i 1947: Første rekke fra venstre: Frk. Fossum (engelsklærer), Alf Sandberg (klasseforstander), Øren (overlærer), Arnljot (lærer). Andre rekke: Odd Dahl, Finn Arnesen, Karl Edvardsen, Olaf Stålby, Kristian Knudsen, Odd Rønning. Tredje rekke: Kato Lunde, Odd Nordvik, Fritz Rambech, Einar Torgersen, Håkon Berg, Erling Næss. Fjerde rekke: Kjell Hagen, Tor Simonsen, Asbjørn Bostad, Tor Eriksen, Arild Strand. Femte rekke: Gunnar Koch, Bjørn Kvarme, Georg Strand, Georg Høgsten, Arnfinn Tømmervold, Odd Koch og Sverre Schjevik. 

Minnene er mange for guttegjengen som nylig feiret at det er 70 år siden de gikk ut av folkeskolen.