Fem spørsmål om saken til familien Abbasi:

- Saken er ikke endelig avgjort

Onsdag demonstrerer over tusen ungdommer og andre i Trondheim i protest mot at familien Abbasis nå risikerer å bli sendt til Afghanistan. Adresseavisen har spurt familiens advokat, Erik Vatne, om status i saken, og om noe fortsatt kan gjøres?

Stor støtte: Etter avslaget i lagmannsretten har familien som har vært i Norge i fem år og tre måeneder det tøft. Onsdag demonstrerer medelever ved skoler i Trondheim for at søsknene Yasin (20), Taibah (18) og Ehsan (15) skal få bli i Norge. 

Adresseavisen har tidligere omtalt sake til den Afghanske familien bosatt på Møllenberg. De fikk i tingretten i april i 2016 medhold i at det var feil av staten å inndra familiens oppholdstillatelse i 2014. Retten mente blant annet at vurderingen av barnas beste var mangelfull.