Status: Dagens ungdom

De røyker mindre, drikker mindre, er enda mer glade i mor og far enn før, tilbringer mer tid hjemme, deltar i organisert idrett, har lærere som bryr seg og er fremtidsoptimister. Likevel øker prestasjonspresset.

Et hovedfunn fra Ungdata er at de aller fleste norske ungdommer har det bra.