Ungdataundersøkelsen

- Utviklingen knyttet til vold, psykisk helse og mobbing er alvorlig

Trondheimspolitikerne uttrykker stor bekymring for resultatene i Ungdataundersøkelsen.

Rita Ottervik og hennes politiske kolleger i Trondheim er bekymret over resultatene i ungdataundersøkelsen. 

Politikere i formannskapet diskuterte tirsdag resultater av Ungdataundersøkelsen. Den viser blant annet at ti prosent av elevene i 8. trinn er slått minst en gang av en voksen i familien. Ti prosent av elevene på 9. trinn opplever plaging, trusler og utfrysing minst hver fjortende dag. Hver femte ungdomsskoleelev gruer seg ofte til å gå på skolen, og 16 prosent av elevene opplyser at de har blitt utsatt for trusler på nett det siste året.