- Hodet fungerer ikke om ikke trivselen er på plass

- Av en eller annen grunn klarer vi ikke å bli bedre på mobbing, men vi må finne en måte å komme videre, sier Hans Lieng, leder av Utdanningsforbundet i Sør Trøndelag.

Trivsel viktigst: - Vi kommer kanskje en vei videre om vi dreier fokus vekk fra prestasjonsjaget i skolen, sier fylkesleder Hans Lieng i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. 

Adresseavisen har denne uken rettet oppmerksomhet på Ungdataundersøkelsen 2017. Den viser at plaging, trusler og utfrysing er et økende problem for ungdommer. I resultatene kommer det også frem at unge opplever et økende prestasjonspress, noe som gir psykiske problemer. Tallene viser at store deler av ungdommers hverdag tar plass på en digital arena.