Flyttes 30 meter og gjøres om til gang- og sykkelbru

Aldrende Brattørbrua flyttes mot Blomsterbrua, mens ei moderne bilbru tar over dens gamle plass.

Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, sier at den nye brua som skal erstatte Brattørbrua også vil få sykkelfet og fortau. 

- Brattørbrua skal flyttes sidelengs bort mot Blomsterbrua (Verftsbrua, journ.anm), og blir gjort om til gang- og sykkelbru, sier Eva Solvi til Adresseavisen.