Svenskeid kjede vil ta over tre trønderske barnehager - SV bekymret

Barnehagekjeden Espira tar etter planen over driften av tre private barnehager i Trondheim, Malvik og Stjørdal. SV-politiker er redd kommunale kroner kan havne i skatteparadis.

Fosslibekken barnehage i Stjørdal ble i sommer bygget om. Nå overtas driften etter alt å dømme av kjeden Espira. De har 70 barn og 15 ansatte. 

Driften av fem barnehager som tilhører den trondheimsbaserte Alba Gruppen, skulle egentlig overtas av Espira 1. oktober.