Ladestien legges bort fra Grytbakkstranda

Bystyret kan komme til å følge kulturkomiteen og vedta å skjerme fuglelivet når Ladestien skal forlenges fra Hansbakkfjæra til Væreholmen.

Ikke her: Karl-Ove Bjørnstad blir glad hvis bystyret slutter seg til innstillingen fra kulturkomiteen og legger forlengelsen av Ladestien opp fra sjøen i Grytbakkfjæra. Ladestien skal videreføres fra Hansbakkfjæra til Væreholmen. 

- Kulturkomiteen i Trondheim har enstemmig vedtatt at en videreføring av Ladestien ikke skal legges langs sjøen i Grytbakkstranda, sier komitéleder Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet.