23 politikere skal styre Trøndelag. 19 politikere i Trondheim styrer et dobbelt så stort budsjett

Da nord og sør ble ett Trøndelag skulle de bli færre. Snart er fasiten klar.

Fylkesmakta. Dette er dagens arbeidsutvalg, som med noen endringer vil bli fremtidens fylkesutvalg. De vanlige medlemmene av fylkesutvalget får 60 prosent stilling. Flere av disse vil fylle på med gruppelederressurs og dermed oppnå full stilling. Bak fra venstre: Karin Bjørkhaug (Krf), Elisabeth Paulsen (V), Jan Bojer Vindheim (Mdg), Anita Gilde (Frp), May Britt Lagesen (Ap), Jan Inge Kaspersen (Ap), Gunn Iversen Stokke (Sp), Terje Sørvik (Ap), Torgeir Strøm (Sv) og Tomas Iver Hallem (Sp). Foran fra v. Pål Sæther Eiden (H), Henrik Kierulf (H). Anne Marit Mevassvik (Ap), Tore O. Sandvik (Ap) og Hanne Moe Bjørnbet. 

18. oktober skal et felles fylkesting ta stilling til hvor mange og hvem som skal ha sitt levebrød som politiker i et nytt Trøndelag. Dette er en ganske komplisert kabal. Adresseavisen har innhentet informasjon fra fylkeskommunen i nord og sør for å sammenligne hvordan det har vært, med situasjonen fram til neste valg. Informasjonen er basert på det som er fylkesrådmannens forslag til fordeling, politikerne kan gjøre om på dette i møtet i midten av måneden. Her er fasiten: