Sykkeldebatten:

Har du egentlig lov til å sykle på rødt lys?

Debattfeltene har kokt etter at politiet tirsdag bøtela 23 personer for å ha syklet på rødt lys. Senere ble 18 av bøtene trukket tilbake.

Her kommer et forsøk på å forklare trafikkreglene for syklister. Spørsmålet er om syklister har lov til å sykle på rødt og om vanlige trafikkregler ikke gjelder for folk på sykkel. Det viktigste du må lære deg er forskjellen på sykkelfelt og sykkelvei, og du må lære deg å ta hensyn til medtrafikantene dine uavhengig av om de er bilister, syklister eller fotgjengere.