Rådmannen budsjetterte 740 millioner feil:

- Vi må bli vesentlig mer realistiske

Trondheim ser ut til å bruke 740 millioner kroner mindre enn planlagt i 2017. Penger til tomtekjøp og utbygginger innen idrett, eldreomsorg og vann og avløp skyves over til 2018.

Finansdirektør Olaf Løberg kaller avviket på ca. 25 prosent av budsjettet for beklagelig. 

En kvartalsrapport viser at årets investeringer i bygg og anlegg vil bli rundt 25 prosent mindre enn det kommunen budsjetterte med.