Opprør blant fastleger:

- Vi vil ha tid til hver pasient

Tidligere hadde han ansvaret for 1800 pasienter, i dag har han 1300 pasienter på lista. Likevel er arbeidshverdagen til fastlege Tor Magne Johnsen blitt langt travlere.

Vil redusere: Tor Magne Johnsen er fastlege ved Midtbyen legesenter. I løpet av en dag mottar han i overkant av 20 pasienter. Johnsen ønsker seg færre pasienter på lista, slik at han kan bruke mer tid på hver pasient. 

- Det er en felles bekymring for at det å være fastlege, er i ferd med å bli for strevsomt. På kort tid har det skjedd en utvikling som har ført til at fastlegeordningen er blitt overbelastet, sier Johnsen.