- Dette var tynne greier

- Jeg er litt overrasket over at partier som er opptatt av lov og orden ikke satser mer på domstolene, sier Leif Otto Østerbø, sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett.

Må spare: Sorenskriver Leif Otto Østerbø i Sør-Trøndelag tingrett opplyser at seks av om lag 50 stillinger ikke besatt. Tingretten har to dommere for lite. Han hadde ventet mer penger i statsbudsjetett. 

Fordi domstolene ikke får økt bevilgningene i forslaget til statsbudsjett for 2018, blir ledige stillinger stående ubesatt.