Pasient med blodforgiftning fikk ikke legetilsyn på 3,5 time

Fylkesmannen mener situasjonen på akutten på St. Olavs hospital periodevis er uforsvarlig.

Administrerende direktør ved St. Olavs hospital, Nils Kvernmo, innrømmer at ledelsens oppfølgingen av situasjonen på akutten har vært for dårlig. 

St. Olavs hospital fikk i fjor skarp kritikk fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for måten pasienter med blodforgiftning ble fulgt opp ved akuttmottaket. Ikke lenge etter varslet sykehuset selv Fylkesmannen om en ny alvorlig hendelse ved akutten.