Siste jurysak i Frostating avvikles før sommeren

Juryordningen avskaffes til nyttår. Men den som anker i løpet av 2017, har likevel krav på jurybehandling neste år.

Jurykutt: Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo regner med at Frostating lagmannsrett vil måtte behandle 10 – 15 jurysaker neste år, og at siste jurysak vil bli i løpet av våren eller tidlig sommer. 

Det ble bestemt i statsråd fredag, etter at det har vært usikkerhet om når den 130 år gamle ordningen med jury (lagrette) egentlig skulle opphøre.