Klemenskirke-utgravingen avsluttet:

Fant nye tegn på at det ikke var Olav Tryggvason som grunnla Trondheim

Se formasjonen på bildet. Det er rester etter eldgamle bolig- og verkstedbygninger. De er bygd før Olav den hellige fikk reist Klemenskirken på tidlig tusentall. Men er de fra før år 997?

Fra før år 997? I kulturlagene under Klemenskirken fant arkeologene hustufter som tyder på urban bebyggelse på Nidarneset før Olav Tryggvason satte sin fot der. 

Axel Christophersen, professor i historisk arkeologi ved NTNU Vitenskapsmuseet mener at funnet av bygningene kan føre til at Trondheims historie må skrives betraktelig om.