Vil bruke 450 millioner på denne E6-strekningen

Statens vegvesen vil utbedre og fornye E6 mellom Grong og nordlandsgrensa for 450 millioner kroner før 2023. Det blir også veipenger til Hemne og Oppdal.

Skisse fra E6-strekningen Grong - Nordland grense  Foto: Statens vegvesen

Fredag kom Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2018-2023. Her viser Statens vegvesen hvordan de vil gjennomføre Nasjonal transportplan som ble lagt frem i vår.