Tre innfartsveier kan få kollektivfelt og holdeplasser midt i gata

De store innfartsveiene til sentrum får trolig kollektivfelt og holdeplasser midt i gata. Busspassasjerene må dermed krysse veibanen når de skal gå av eller på bussen.

Midtstilt. Løsning i Elgeseter gate med midtstilt kollektivfelt i de to midterste feltene. Busstrafikken vil gå i begge retninger i midtre felt, og biltrafikken i kjørefeltet nærmest fortauet på hver side.   Foto: Miljøpakken

Bystyret i Trondheim skal på sitt møte 26. oktober avgjøre om kollektivfeltene i Holtermanns veg, Elgeseter gate og Kongens gate skal plasseres midtstilt (midt i veibanen) eller sidestilt (nærmest fortauet).