Vedtak i formannskapet i Trondheim:

Ber Stortinget stoppe hjemsendelse til Afghanistan

Formannskapet i Trondheim ber Stortinget revurdere returpolitikken til Afghanistan, og som et første skritt iverksette en midlertidig stans i hjemsendelse.

Fikk flertall Venstres Erling Moe fikk de fleste politikerne i formannskapet med på å be Stortinget om å revurdere returpolitikken til Afghanistan. 

Det er i kjølvannet av det store engasjementet byens ungdommer viste i saken der en familie med tre barn trues med å sendes til Afghanistan at byens politikere nå ber Stortinget om å revurdere returpolitikken til landet.