Manglende skolekapasitet har bremset boligutbygging i Trondheim:

Sju nye boligprosjekter kan likevel få klarsignal

Sju boligprosjekter i Trondheim, som tidligere har fått avslag på grunn av manglende skolekapasitet, kan nå få klarsignal.

Får bygge likevel. I vår fikk Grilstad Marina avslag på sin søknad om rammetillatelse til å bygge sju rekkehus. De skulle oppføres der daglig leder i Grilstad Marina Liv Malvik peker. Her sammen med Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringslivsforeningen i Trondheimsregionen.  Foto: Richard Sagen, Adresseavisen

Rådmannen har tidligere vurdert ti byggeprosjekter, og gitt avslag på byggetillatelse fordi skolekapasiteten ikke er tilstrekkelig nok. Nå har rådmannen gjort en ny vurdering i sju av disse sakene. I tre av dem fastslås det allerede nå at kapasiteten er tilstrekkelig.