Evalueringsrapporten av Starmus

Starmus nådde hovedmålene - men mye å rette på

Starmus var en suksess for vitenskap og skapte stor blest om Trondheim. Men festivalen sviktet på musikk, faglig bredde, kjønnsbalanse og økonomi.

Garik Israelian og Starmus-organisasjonen kommer ikke heldig ut når det gjelder organisering.  

Konklusjonen i den grundige evalueringsrapporten av Starmus 2017 er at festivalen var en stor suksess når det gjaldt publikumstilfredshet, medieomtale, vitenskapsformidling og det å inspirere barn og unge.