Store overskridelser på reise og opphold

Budsjettet for opphold og mat til foredragsholdere og artister på Starmus ble tre ganger dyrere enn budsjettert. Hawking kom ikke, men kostet likevel 2,4 millioner.

Rune Petter Ness Starmus i Trondheim bommet kraftig på kostnadene til reise og opphold for deltakerne på Starmus. Her under foredraget til Sara Seager.  

Starmus-organisasjonen i Trondheim budsjetterte med at foredragsholderne og artister ville bo, spise og drikke for 840 000 kroner. Sluttregningen ble nærmere 2,5 millioner. Det ble også bommet stygt på reiseutgiftene. Starmus i Trondheim regnet med 2,8 millioner, men det skulle vise seg å koste 4,1 millioner.