- Vold mot kvinner er tragisk, vold mot menn latterliggjøres

Det er ikke alle som vil tro det, men også kvinner kan være seksualovergripere. Jürgen Decker har opplevd det på kroppen, mens professor Torbjørn Herlof Andersen har forsket på menn som blir utsatt for seksuelle overgrep.

– Vi må innse at kvinner og menn er på begge sider av gjerdet, både som offer og overgripere, sier Torbjørn Herlof Andersen. 

– Når folk spør hva jeg jobber med og jeg forteller at jeg har jobbet med seksuelle overgrep mot gutter og menn i over 20 år, hender det ofte at de blir tause. Dette er fortsatt et stort tabu, sier professor Torbjørn Herlof Andersen.