Fire miljøgatevedtak om Olav Tryggvasons gate siden 2007

Byplansjef Hilde Bøkestad avviser kritikken om at forslaget om å stenge Olav Tryggvasons gate for biltrafikk fra 2018 blir fremmet uten utredning og offentlig debatt.

- At Olav Tryggvasons gate skal stenges for personbiltrafikk er ingen nyhet. Helt siden gatebruksplanen ble vedtatt i 2007 har det vært en plan om å stenge Olav Tryggvasons gate for personbiltrafikk og etablere en miljøgate med kollektivtrafikk og sykkeltrasé, sier byplansjefen.