Fant flere gravkammer, fotfigur og støpeform fra bronsealderen under nye utgravinger på Melhus

Utgravingene i forbindelse med ny E6 på Melhus har gitt arkeologene nye funn å juble over.

I forbindelse med Nye Veiers planlagte utbygging av Ny E6 mellom Melhus og Ulsberg er det gjort helt spesielle funn under utgravninger i Sandbrauta på Lundamo i Melhus kommune.