Midtbyen:

Næringslivet gjør opprør mot stengte gater i sentrum

Forslaget om å stenge deler av Midtbyen for biltrafikk fra 2018, ble planlagt uten at handelsnæringen var orientert eller spurt om sin mening.

Prinsenkrysset er foreslått stengt for all biltrafikk fra 2018. Bystyret avgjør saken 26. oktober. 

Nå gjør næringsdrivende i sentrum opprør mot forslaget og ber om en utsettelse av vedtaket. Det er særlig prosessen bak forslaget som skaper sterke følelser.