Fastleger møtte Aps Ingvild Kjerkol:

- Det er veldig bra med et trønderopprør

Fastlegene mener det ikke lenger er mulig å håndtere en pasientliste med 1500 pasienter. Aps Ingvild Kjerkol er åpen for å gi fastlegene færre pasienter.

Trigget: Ingvild Kjerkol er Arbeiderpartiets nye helsepolitiske talsperson. Da hun møtte fastlegene i Trondheim, sa hun at det var et privilegium å møte så dedikerte fagfolk. 

- Det høres logisk ut, sett opp mot det omfanget av oppgaver som har økt så voldsomt de siste årene. Dette er et forslag som kanskje ikke krever så mye utredning, sier Kjerkol.