Kan min datter nekte livsforlengende behandling?

Moren lurer på om datteren kan motsette seg behandling for kreft.

Pasienten lurer på om hun kan motsette seg videre kreftbehandling. (Illustrasjonsfoto)   Foto: SCANPIX

Min datter på 30 år er kreftsyk og har vært igjennom tøffe behandlinger med cellegift og strålebehandling. Hun får informasjon fra sykehuset om at ytterligere cellegift behandling er nødvendig for å få stabilisert sitasjonen eller bli kreftfri. Legene er positive og mener at flere cellegiftbehandlinger vil bedre utsiktene til pasienten. Pasienten, som da er samtykkekompetent ønsker ikke å motta flere cellegift behandlinger og nekter behandling. Kan pasienten motsette seg behandling?