Olsø søker om å fritas fra rollen som politiker i bystyret

For tre uker siden leverte Ap-politiker Rune Olsø inn en søknad om å fritas fra sin rolle som folkevalgt i bystyret i Trondheim.

Søker fritak: Ap-politiker Rune Olsø. 

Søknaden viser til kommunelovens paragraf 15.2: