Bystyret

Hennes forslag vil gjøre livet enklere for mange familier

I bystyret foreslo Sissel Trønsdal (Ap) å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis.

Arbeiderpartiets Sissel Trønsdal la frem et forslag som ble enstemmig vedtatt.  

I dag har Trondheim kommune en nedre aldersgrense på åtte år for å søke om ledsagerbevis. I Oslo er det ingen aldersgrense, mens Tromsø har grense på fire år.