Uenighet om kollektivfelt vil stoppe metrobussplanlegging i hovedgatene i sentrum

Bystyret kan komme på kollisjonskurs med fylkeskommunen om plasseringen av kollektivfeltene langs hovedveiene til og fra sentrum. Det vil utsette all videre planlegging i saken.

Fylkesutvalget vedtok i forrige uke midtstilte kollektivfelt og stasjoner for metrobussen langs tre hovedveier i sentrum av Trondheim.  Foto: Tegning: Miljøpakken

Flertallet i fylkesutvalget vedtok 17. oktober at det skal innføres midtstilte kollektivfelt i Kollektivbuen (hovedgatene i sentrum m/omegn). Et bystyrevedtak torsdag kveld om sidestilte kollektivfelt vil gi en politisk «knute».