Bystyret

Vedtok friluftsplan som vil koste over 100 mill. årlig

Skal Trondheim kommune realisere alt i friluftsplanen som bystyret vedtok, må det graves dypt i pengekassa.

Ny bydel: På Rotvoll øvre mot Charlottenlund skal det bygges en rekke nye boliger de kommende årene. Da vil kommunen sørge for at områdene får beholde såkalte grønne lunger med gang- og sykkelveier.  Foto: Jens Petter Søraa

I flere år er det jobbet med en plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim. Under torsdagens bystyremøte ble den omfattende planen godkjent med mange forpliktende vedtak.