Bent Høie: – Det er altfor mange eksempler på at vi svikter barn utsatt for overgrep

Helse- og omsorgsministeren medgir at barn som er utsatt for vold og overgrep ikke tas godt nok hånd om. Tre grep skal endre på det.

- Dette er noe av det verste barn og deres nærmeste kan oppleve, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Foto: Scanpix

I Ukeadressa på lørdag møtte vi en far som fortalt om tiden etter at en slektning forgrep seg på de to døtrene hans, og hvordan det ble en ekstra belastning for ham å streve med å få god nok hjelp til dem fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).