Fagdirektør om barnepsykiatrien:

- Vi klarer ikke å gi et så godt tilbud som vi ønsker

Helse Midt-Norge mangler barnepsykiatere og psykologspesialister, viser en rapport lagt frem i forrige uke. Problemet er størst i distriktet.

- Mangel på kompetent personell har vært en utfordring over mange år, særlig i distriktene, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge. 

I Ukeadressa lørdag forteller en far om sitt møte med barnepsykiatrien et sted i Midt-Norge, etter at hans to døtre ble misbrukt av en nær slektning.