Studentene ønsker rassikring i elva for å kunne utvide bak Samfundet

En 12 meter bred fylling i Nidelva vil være en effektiv rassikring for utvidelse av Studentersamfundet og store deler av Bakklandet, sier geoteknisk rapport.

Eggen arkitekter har tegnet denne utvidelsen på baksiden av Samfundet. Veien bak bygget er flyttet mot Fengselstomta.   Foto: Eggen arkitekter

På toppen av fyllingen skal det anlegges en park som strekker seg fra Elgeseter bru til Nidelven terrasse.