Sier nei til forslag som kunne forsinket ny bru på Sluppen

Politikerne i bygningsrådet i Trondheim vendte tirsdag tommelen ned for rådmannens forslag om at en viltkryssing over Okstadbakken skulle tas inn i prosjektet med ny bru på Sluppen.

Rådmannen fremmet viltforslaget som del av forslaget til reguleringsplan for Sluppenområdet.