Ber om sterkere styring av Trondheim bussterminal

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har etter en selskapskontroll av Trondheim bussterminal AS bedt fylkestinget gå inn med sterkere styring av selskapet.

Kritisk: Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune ved leder Tove Eivindsen mener fylkeskommunen burde tatt eieroppgaven mer alvorlig og sørget for at styret i Trondheim bussterminal fikk tilført nødvendige ressurser for å løse oppdraget. Det er nødvendig med sterkere styring av selskapet. 

Utvalget mener at kompetansen og kapasiteten i styret må vurderes og at dialogen med fylkeskommunen som eier må styrkes.