Daglig leder fra Frøya frifinnes:

- Hvis dommen blir stående, er det mer eller mindre fritt frem

Nordmøre tingrett mener kamskjellvirksomhet ikke rammes av arbeidsmiljøloven. På den bakgrunn frifinner de daglig leder for straffansvar.

Enstemmig dom: Rettens administrator Frederik Meringen med meddommerne Vibeke Sissel Løvaas Nyland og Magnar Oldervik i Nordmøre tingrett.  Foto: håvard haugseth jensen

- Hvis dommen blir stående, betyr det at det er mer eller mindre fritt frem i dag. Det vil få konsekvenser, sier aktor.