Slik vil politikerne redde bryggerekka

Det er politisk enighet om at kommunen må inn i de mest forfalne bryggene i Kjøpmannsgata. Det lille som er av uenighet er hva bryggene skal fylles med.

For å sikre Hutifeldtbrygga (Den gule brygga i bakgrunnen) må et omfattende vedlikeholdsarbeid til. Totalt vil det koste rundt 20 millioner kroner. Nå vil politikerne at kommunen skal inn som leietaker, eller kanskje kjøpe brygga. Ingrid Skjøtskift (H) er her sammen med Marek Jasinski (Ap) og Kjetil Utne (H). 

Bryggerekka i Kjøpmannsgata er noe av det aller mest fotograferte i Trondheim. Men selv om bryggene både er fotogene og verneverdige, er flere av bryggene ikke i bruk. Spesielt Huitfeldtbrygga, nær Bybrua, er i så dårlig forfatning at det er ropt varsko i alle fall siden 1985 om at hele brygga kan havne i elva.