Elev tatt med to kniver etter trusler på skolen

En elev ble fratatt to kniver av en ansatt på skolen eleven går på. Rektor forsikrer om at det er trygt for andre elever ved skolen.

Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef for skole i Trondheom kommune. Bildet er tatt i en annen sammenheng. 

De andre elevene ble holdt inne i friminuttet og sendt hjem etter at politiet hadde avklart situasjonen.