Tillitsvalgt ved St. Olavs hospital i sterkt angrep på styreleder og direktør i leserinnlegg:

«Hvordan hadde du kjørt logistikken i eget hjem, Breiby, om du hadde ti soverom og 40 gjester å fordele disse på? »

Tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Birgit Brødreskift, går til frontalangrep på sykehusledelsen ved St. Olavs hospital i kjølvannet av krisen på akuttmottaket.

Tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Birgit Brødreskift, retter sterk kritikk mot ledelsen ved St. Olav. - Når styrelederen får seg til å si at vi har ting å gå på når det gjelder logistikk, da mister jeg totalt respekten for hele systemet, skriver hun i et leserinnlegg i Adresseavisen.  Foto: Håvard H. Jensen

- Våre øverste ledere har ikke tillit til at vi utøver vårt fag riktig, de mistenker oss for ordrenekt, vi har mellomledere som ikke duger og vi utvikler ikke fag eller arbeidsmetodikk. Dere har med dette hisset på dere hele arbeidsstokken, skriver tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Birgit Brødreskift, til styreleder Anne Breiby og sykehusdirektør Nils Kvernmo i et flammende leserinnlegg i Adresseavisen.