Veien tåler ikke belastningen etter at det ble omkjøring her

Veien som brukes til omkjøring på Heggstadmoen er i dårlig forfatning. Belastningen på veien er blitt større enn det Trondheim bydrift så for seg.

Belastningen på veistrekningen på Terminalen/Heggstadmoen er blitt større en det man så for seg. 

Industriveien ble gradvis stengt høsten 2016 og arbeidene forventes å være ferdig innen utgangen av januar i 2019. I denne perioden er det omkjøring om Heggstadmoen.