Trolig grønt lys for permanent miljøgate i Innherredsveien

Forsøksperioden med miljøgate i Innherredsveien varer i to måneder til, men allerede nå kommer det signaler fra politisk hold om at ordningen vil bli permanent.

Grønt lys. Ordningen med miljøgate i Innherredsveien blir trolig permanent. 

- Resultatene fra trafikktellingene viser at forsøket med miljøgate i Innherredsveien fungerer utmerket. Det har ikke vært behov for å trekke i nødbremsen og avslutte prøveperioden, sier kommunalråd Geir Waage (Ap).